Maestrul

Ioan Cobâlă

Să nu-l uităm!

Nu-i adevărat ceea ce se zvoneşte prin sat, cum că Ioan Cobâlă ar fi plecat dintre noi! Da, cu trupul, Ioan Cobâlă s-a coborât în pământul din care s-a ivit, dar, cu spiritul – şi aici este splendoarea ortodoxiei! – el s-a înălţat la cer pentru a ne încânta pe noi şi pe cei care vor veni după noi, cu o vorbă bună şi, mai ales, cu un cântec despre cele ale vieţii, ale vieţii adevărate!

Multe a mai făcut Ioan Cobâlă şi prietenii săi pentru sufletele noastre!

Deşi, geografic, Botoşanii sunt aşezaţi cam într-o margine de ţară, Ioan Cobâlă, prin creaţiile sale, prin strălucirea pe care a conferit-o „Rapsozilor Botoşanilor” şi soliştilor săi, a aşezat muzica populară din zona Botoşanilor într-o poziţie cu totul remarcabilă pe harta muzicii populare româneşti, în chiar centrul acestui fenomen.

Ioan Cobâlă a avut răbdare, har de la Dumnezeu, profesionalism şi, iată, a învins, făcând loc muzicii sale între componentele indispensabile ale vieţii noastre, aşezându-ne în faţă cele care ţin de eternitatea trecerii pe Pământ.

Ioan Cobâlă a dus folclorul muzical botoşănean din bătătura din faţa casei, de la nunţi şi botezuri, în sălile de concert cu sute şi mii de spectatori.

Ioan Cobâlă a făcut dintr-un mănunchi de cântăreţi după ureche, neştiutori de note muzicale, un corp de muzicieni profesionişti, cu toţii reuniţi sub sigla „Rapsozii Botoşanilor”, nume la auzul căruia muzica populară românească îşi scoate pălăria.

Ioan Cobâlă a avut în sânge geniul relaţiilor cu oameni de mare calitate şi vizibilitate în domeniu, ceea ce a urcat „Rapsozii” şi, implicit, şi numele său de dirijor şi compozitor, în atenţia televiziunilor, radioului, a marilor festivaluri din ţară şi din străinătate.

Ioan Cobâlă a fixat ştacheta artistică a evoluţiilor la un nivel sub care „Rapsozii” să nu coboare sub nici un pretext. Dimpotrivă, şi asta pentru că sunt tot mai mulţi cei care caută bucuriile sufletului în muzica populară, chiar dacă în buzunar poartă telefon de ultima generaţie.

Ioan Cobâlă n-a fost – în toate cele – omul jumătăţilor de măsură! Ioan Cobâlă a făcut, cu osebire, două lucruri: a cântat – de atâtea ori îl vedeam singur, cu acordeonul în braţe, în sala de înregistrări – a cântat şi, când îi mai rămânea vreme, se conversa cu prietenii.

A mai avut Ioan Cobâlă a bucurie, o bucurie pe care o ferea cu discreţie: familia!

Ioan Cobâlă a fost, sigur, un artist al vremii sale dar şi un lider autentic, un lider dintre cei care duc pe umerii săi „construcţii” viabile. Cu blândeţe, fără explozii de autoritate, Ioan Cobâlă a impus la „Rapsozii Botoşanilor” ascultarea, recunoaşterea autorităţii profesionale de necontestat.

Generos până la a-şi da şi cămaşa de pe el, sigur, la modul figurat – şi aceasta într-o lume a individualismului şi acumulărilor hrăpăreţe – Ioan Cobâlă a avut ştiinţa şi arta punerii în lumină a valorilor, a ştiut să impună, într-o lume agitată, „capete de afiş”, dar a fost şi mereu deschis înspre tinerii realmente talentaţi, conduită ce explică, fie şi în parte, continuitatea în performanţe artistice a „Rapsozilor”, recunoaşterea acestei orchestre în ţară şi în lume.

Ioan Cobâlă a fost şi un pic… şugubăţ. A privit cu simpatie în toate direcţiile din preajma sa şi, sprijinindu-se pe eternitatea muzicii, a cântat cu aceeaşi pasiune în faţa spectatorilor, bucurând sufletele, dincolo de culorile în care, mai mult sau mai puţin vremelnic, erau îmbrăcaţi unii şi alţii!

Într-o lume în care se pare că nimic nu se mai poate face cu temeinicie, Ioan Cobâlă ne-a oferit o mare demonstraţie pe care se cuvine să o ţinem minte şi, mai ales, să o încercăm fiecare dintre noi: cu bună credinţă, cu ştiinţă şi sacrificiu, sprijinindu-ne pe ce-i cu adevărat valoros, se poate răzbate, în ciuda tuturor adversităţilor!

Titlul conferit lui Ioan Cobâlă de „Cetăţean de onoare” al Municipiului Botoşani  este, neîndoielnic, o recunoaştere a comunităţii pentru tot  ceea ce ne-a oferit Ioan Cobâlă prin viaţa sa închinată muzicii. Dar, dincolo de onorurile oficiale, înclin să cred că în inima fiecărui botoşănean iubitor de folclor muzical, Ioan Cobâlă îşi are rezervat, la mare cinste, un colţişor al lui şi numai al lui!

Felicit pe cei care au avut ideea de a ne reuni spre a ne aduce aminte de Ioan Cobâlă prin acest concert comemorativ de astăzi, 30 noiembrie 2021!

Traian Apetrei